...

Сэтгэл зүйч Э.ЖАВХЛАН

Сэтгэл судал гэж... Сэтгэл судлал, өөрөөр Психологи (эрт. грек. ψυχή — сэтгэл санаа; λόγος — мэдлэг ухаан) гэдэг нь хүн ба амьтны оюун ухаан, зан үйлийг судалдаг шинжлэх

Сэтгэл зүйч 2020/03/20
...

Сэтгэл зүйч Ц. СОЛОНГО

Гэр бүлийн маргааныг хэрхэн шийдэх вэ, хань ижлээрээ яаж хайрлуулан хүндлүүлэх вэ, хүүхдийнхээ хүмүүжилд хэрхэн эергээр нөлөөлөх вэ

Сэтгэл зүйч 2019/05/05