...

Төслийн Удирдлага Хөгжлийн Хүрээлэн

Төслийн Удирдлага, Хөгжлийн Хүрээлэн нь төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж сургалт, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг мэргэжлийн төрийн бус

Тайлан, төсөл 2019/04/25